رکورد ریخت و پاش هزینه‌ها در تاریخ ایران شکست

رکورد ریخت و پاش هزینه‌ها در تاریخ ایران شکست

بودجه جاری کشور در دولت روحانی ۳.۲ برابر بیشتر از دولت قبل شده و در اصل دولت تدبیر و امید رکورد ریخت و پاش در تاریخ اقتصاد ایران را شکسته است.

رکورد ریخت و پاش هزینه‌ها در تاریخ ایران شکست

(image)

بودجه جاری کشور در دولت روحانی ۳.۲ برابر بیشتر از دولت قبل شده و در اصل دولت تدبیر و امید رکورد ریخت و پاش در تاریخ اقتصاد ایران را شکسته است.
رکورد ریخت و پاش هزینه‌ها در تاریخ ایران شکست

ممکن است بپسندید...