سعید محمدزاده مدیر عامل جدید راه‌آهن شد

سعید محمدزاده مدیر عامل جدید راه‌آهن شد

هیئت دولت به سعید محمدزاده به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد.

سعید محمدزاده مدیر عامل جدید راه‌آهن شد

(image)

هیئت دولت به سعید محمدزاده به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد.
سعید محمدزاده مدیر عامل جدید راه‌آهن شد

ممکن است بپسندید...