شکست ترک گروژنی با حضور ۹۰ دقیقه‌ای محمدی

شکست ترک گروژنی با حضور ۹۰ دقیقه‌ای محمدی

ترک گروژنی در حضور مدافع چپ ملی پوش ایرانی خود مقابل زسکا مسکو شکست خورد.

شکست ترک گروژنی با حضور ۹۰ دقیقه‌ای محمدی

(image)

ترک گروژنی در حضور مدافع چپ ملی پوش ایرانی خود مقابل زسکا مسکو شکست خورد.
شکست ترک گروژنی با حضور ۹۰ دقیقه‌ای محمدی

ممکن است بپسندید...