طالبان یک دانشجو را در ملأعام اعدام کرد

طالبان یک دانشجو را در ملأعام اعدام کرد

به گفتۀ مقامات محلی، پیکارجویان طالبان یک دانشجو را در روستایی در غرب کابل به اتهام دخالت در کشته شدن یک رهبر این گروه، در ملأعام اعدام کرده‌اند.

طالبان یک دانشجو را در ملأعام اعدام کرد

(image)

به گفتۀ مقامات محلی، پیکارجویان طالبان یک دانشجو را در روستایی در غرب کابل به اتهام دخالت در کشته شدن یک رهبر این گروه، در ملأعام اعدام کرده‌اند.
طالبان یک دانشجو را در ملأعام اعدام کرد

ممکن است بپسندید...