عدم صدور مجوز سخنرانی زاکانی در دانشگاه آزاد مشهد در آستانه ۱۶ آذر

عدم صدور مجوز سخنرانی زاکانی در دانشگاه آزاد مشهد در آستانه ۱۶ آذر

مجوز سخنرانی علی‌رضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشگاه آزاد مشهد توسط هیات نظارت این دانشگاه صادر نشد.

عدم صدور مجوز سخنرانی زاکانی در دانشگاه آزاد مشهد در آستانه ۱۶ آذر

(image)

مجوز سخنرانی علی‌رضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشگاه آزاد مشهد توسط هیات نظارت این دانشگاه صادر نشد.
عدم صدور مجوز سخنرانی زاکانی در دانشگاه آزاد مشهد در آستانه ۱۶ آذر

ممکن است بپسندید...