فضای دانشگاه در دولت یازدهم امنیتی است نه امن

فضای دانشگاه در دولت یازدهم امنیتی است نه امن

مسئول واحد آموزش بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: علی‌رغم این‌که دولت شعار دانشگاه امن و نه امنیتی» را سر داد؛ اما امروز فضا برای فعالیت دانشجویی امنیتی است و نه امن.

فضای دانشگاه در دولت یازدهم امنیتی است نه امن

(image)

مسئول واحد آموزش بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: علی‌رغم این‌که دولت شعار دانشگاه امن و نه امنیتی» را سر داد؛ اما امروز فضا برای فعالیت دانشجویی امنیتی است و نه امن.
فضای دانشگاه در دولت یازدهم امنیتی است نه امن

ممکن است بپسندید...