نقش مواد پروبیوتیک در بهبود آلزایمر

نقش مواد پروبیوتیک در بهبود آلزایمر

محققان دریافته اند مصرف روزانه پروبیوتیک ها می تواند عملکرد شناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر را بهبود بخشد.

نقش مواد پروبیوتیک در بهبود آلزایمر

(image)

محققان دریافته اند مصرف روزانه پروبیوتیک ها می تواند عملکرد شناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر را بهبود بخشد.
نقش مواد پروبیوتیک در بهبود آلزایمر

ممکن است بپسندید...