پیشنهاد جان کری درباره حلب مطابق با سیاست مسکو است

پیشنهاد جان کری درباره حلب مطابق با سیاست مسکو است

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که پیشنهاد جان کری در نشست رم در مورد حلب هم راستا با مواضع مسکو است.

پیشنهاد جان کری درباره حلب مطابق با سیاست مسکو است

(image)

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که پیشنهاد جان کری در نشست رم در مورد حلب هم راستا با مواضع مسکو است.
پیشنهاد جان کری درباره حلب مطابق با سیاست مسکو است

ممکن است بپسندید...