آماده پاسخی کوبنده به نقض برجام هستیم

آماده پاسخی کوبنده به نقض برجام هستیم

در این بیانیه آمده است: رهبرا! فرزندان انقلابی شما در مجتمع غنی سازی شهید مهندس مصطفی احمدی روشن، با تبعیت عینی و عملی از اوامرتان، آمادۀ پاسخگویی کوبنده و قاطع به گستاخی ها و نقض عهدهای استکبار جهانی و در رأس آن ایالات متحدۀ آمریکا، در زمینه های فنی- تخصصی هستند.

آماده پاسخی کوبنده به نقض برجام هستیم

(image)

در این بیانیه آمده است: رهبرا! فرزندان انقلابی شما در مجتمع غنی سازی شهید مهندس مصطفی احمدی روشن، با تبعیت عینی و عملی از اوامرتان، آمادۀ پاسخگویی کوبنده و قاطع به گستاخی ها و نقض عهدهای استکبار جهانی و در رأس آن ایالات متحدۀ آمریکا، در زمینه های فنی- تخصصی هستند.
آماده پاسخی کوبنده به نقض برجام هستیم

ممکن است بپسندید...