اعتراض وزارت خارجه به هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران

اعتراض وزارت خارجه به هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران

مدیرکل امور بین‌المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه با دعوت از «گری لوئیس» هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، نسبت به برخی اظهارات غیر متعارف و مداخله‌جویانه وی اعتراض کرد.

اعتراض وزارت خارجه به هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران

(image)

مدیرکل امور بین‌المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه با دعوت از «گری لوئیس» هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، نسبت به برخی اظهارات غیر متعارف و مداخله‌جویانه وی اعتراض کرد.
اعتراض وزارت خارجه به هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران

ممکن است بپسندید...