باید شورای هسته‌ای درباره اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها تشکیل شود

باید شورای هسته‌ای درباره اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها تشکیل شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای هسته‌ای درباره اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها تشکیل شود.

باید شورای هسته‌ای درباره اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها تشکیل شود

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای هسته‌ای درباره اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها تشکیل شود.
باید شورای هسته‌ای درباره اقدامات کارشکنانه آمریکایی‌ها تشکیل شود

ممکن است بپسندید...