برجام بهترین سند دوستی آمریکا با اسرائیل است

برجام بهترین سند دوستی آمریکا با اسرائیل است

وزیر خارجه آمریکا در آخرین روزهای حضور در سمت خود، در یک نشست تحلیلی متعلق به صهیونیست‌ها شرکت کرد و گفت که هیچ چیز بهتر از توافق هسته‌ای، دوستی دولت اوباما با تل‌آویو را نشان نمی‌دهد.

برجام بهترین سند دوستی آمریکا با اسرائیل است

(image)

وزیر خارجه آمریکا در آخرین روزهای حضور در سمت خود، در یک نشست تحلیلی متعلق به صهیونیست‌ها شرکت کرد و گفت که هیچ چیز بهتر از توافق هسته‌ای، دوستی دولت اوباما با تل‌آویو را نشان نمی‌دهد.
برجام بهترین سند دوستی آمریکا با اسرائیل است

ممکن است بپسندید...