بررسی استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان ام اس و پارکینسون

بررسی استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان ام اس و پارکینسون

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران، از بحث و بررسی پیرامون چگونگی استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته مغزی، ام اس، پارکینسون و… در کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، خبر داد.

بررسی استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان ام اس و پارکینسون

(image)

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران، از بحث و بررسی پیرامون چگونگی استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته مغزی، ام اس، پارکینسون و… در کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، خبر داد.
بررسی استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان ام اس و پارکینسون

ممکن است بپسندید...