درخواست جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت برتشکل‌ها از سوی بسیج دانشجویی

درخواست جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت برتشکل‌ها از سوی بسیج دانشجویی

وحید شورابی گفت :در پی لغو برنامه های روز دانشجو سازمان بسیج دانشجویی طی نامه ای به میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد را درخواست نموده است.

درخواست جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت برتشکل‌ها از سوی بسیج دانشجویی

(image)

وحید شورابی گفت :در پی لغو برنامه های روز دانشجو سازمان بسیج دانشجویی طی نامه ای به میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد را درخواست نموده است.
درخواست جلسه اضطراری هیئت مرکزی نظارت برتشکل‌ها از سوی بسیج دانشجویی

ممکن است بپسندید...