سارق زنانه‌پوش امام‌زاده‌ها به دام افتاد

سارق زنانه‌پوش امام‌زاده‌ها به دام افتاد

فرمانده انتظامی شهریار از شناسایی و دستگیری یک سارق زنانه پوش اماکن متبرکه در این شهرستان خبر داد.

سارق زنانه‌پوش امام‌زاده‌ها به دام افتاد

(image)

فرمانده انتظامی شهریار از شناسایی و دستگیری یک سارق زنانه پوش اماکن متبرکه در این شهرستان خبر داد.
سارق زنانه‌پوش امام‌زاده‌ها به دام افتاد

ممکن است بپسندید...