شرایط ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها

شرایط ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم چگونگی ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه ها را تشریح کرد.

شرایط ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها

(image)

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم چگونگی ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه ها را تشریح کرد.
شرایط ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها

ممکن است بپسندید...