شعبه ویژه قضایی برای پرونده مصدومان و کشته‌شدگان حادثه قطار

شعبه ویژه قضایی برای پرونده مصدومان و کشته‌شدگان حادثه قطار

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تشکیل شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده مصدومان و کشته شدگان حادثه برخورد قطار تبریز – مشهد در دادسرای تبریز خبر داد.‎

شعبه ویژه قضایی برای پرونده مصدومان و کشته‌شدگان حادثه قطار

(image)

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تشکیل شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده مصدومان و کشته شدگان حادثه برخورد قطار تبریز – مشهد در دادسرای تبریز خبر داد.‎
شعبه ویژه قضایی برای پرونده مصدومان و کشته‌شدگان حادثه قطار

ممکن است بپسندید...