فراخوان جشنواره سراسری پویاگران انقلاب اسلامی

فراخوان جشنواره سراسری پویاگران انقلاب اسلامی

مرکز هنرهای رقومی بسیج به منظور کمک به توانمندی های فکری، ارج نهادن به فعالیت ها و حمایت از هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای دیجیتال اولین جشنواره هنرهای دیجیتال (رقومی) را با شعار در دی ماه «هنرپویا رسانه انقلاب اسلامی» ۱۳۹۵ برگزار می نماید.

فراخوان جشنواره سراسری پویاگران انقلاب اسلامی

(image)

مرکز هنرهای رقومی بسیج به منظور کمک به توانمندی های فکری، ارج نهادن به فعالیت ها و حمایت از هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای دیجیتال اولین جشنواره هنرهای دیجیتال (رقومی) را با شعار در دی ماه «هنرپویا رسانه انقلاب اسلامی» ۱۳۹۵ برگزار می نماید.
فراخوان جشنواره سراسری پویاگران انقلاب اسلامی

ممکن است بپسندید...