فلسطین مدتی مورد غفلت واقع شده است/ حمله به یمن در راستای اهداف رژیم صهیونیستی شد

فلسطین مدتی مورد غفلت واقع شده است/ حمله به یمن در راستای اهداف رژیم صهیونیستی شد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم درگیری‌ها در منطقه از نقشه‌های رژیم صهیونیستی برای تضعیف قدرت کشورهای اسلامی است.

فلسطین مدتی مورد غفلت واقع شده است/ حمله به یمن در راستای اهداف رژیم صهیونیستی شد

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم درگیری‌ها در منطقه از نقشه‌های رژیم صهیونیستی برای تضعیف قدرت کشورهای اسلامی است.
فلسطین مدتی مورد غفلت واقع شده است/ حمله به یمن در راستای اهداف رژیم صهیونیستی شد

ممکن است بپسندید...