یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود

یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود

یادواره شهدای مدافع حرم امروز به همراه اکران مستند عارف مسلح در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود.

یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود

(image)

یادواره شهدای مدافع حرم امروز به همراه اکران مستند عارف مسلح در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود.
یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...