اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آتی ریاست جمهوری فردا انتخاب می‌شوند

اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آتی ریاست جمهوری فردا انتخاب می‌شوند

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در جلسه فردای شورا خبر داد.

اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آتی ریاست جمهوری فردا انتخاب می‌شوند

(image)

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در جلسه فردای شورا خبر داد.
اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آتی ریاست جمهوری فردا انتخاب می‌شوند

ممکن است بپسندید...