جزئیات واکنش نمایندگان مجلس به نقض برجام

جزئیات واکنش نمایندگان مجلس به نقض برجام

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون طرحی را در مجلس آماده کردیم تا در پاسخ به نقض برجام، دولت موظف شود که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را دوباره بدون محدودیت شروع کند.

جزئیات واکنش نمایندگان مجلس به نقض برجام

(image)

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون طرحی را در مجلس آماده کردیم تا در پاسخ به نقض برجام، دولت موظف شود که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را دوباره بدون محدودیت شروع کند.
جزئیات واکنش نمایندگان مجلس به نقض برجام

ممکن است بپسندید...