دانیال‌زاده ۲۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و تسویه هم نمی‌کند/یک سال و نیم قبل واقعیات برجام را گفتیم

دانیال‌زاده ۲۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و تسویه هم نمی‌کند/یک سال و نیم قبل واقعیات برجام را گفتیم

عضو پیشین کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی گفت: آقایان می‌آیند و آمار می‌دهند که ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و زمانی می‌رویم و بررسی می‌کنیم با وام‌هایی مواجه می‌شویم که به کسانی با عنوان صنعت‌گر داده‌اند؛مثلا شخصی به‌نام دانیال‌زاده که ۲۳۰۰ میلیارد تومان بدهکار بانکی است.

دانیال‌زاده ۲۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و تسویه هم نمی‌کند/یک سال و نیم قبل واقعیات برجام را گفتیم

(image)

عضو پیشین کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی گفت: آقایان می‌آیند و آمار می‌دهند که ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و زمانی می‌رویم و بررسی می‌کنیم با وام‌هایی مواجه می‌شویم که به کسانی با عنوان صنعت‌گر داده‌اند؛مثلا شخصی به‌نام دانیال‌زاده که ۲۳۰۰ میلیارد تومان بدهکار بانکی است.
دانیال‌زاده ۲۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و تسویه هم نمی‌کند/یک سال و نیم قبل واقعیات برجام را گفتیم

ممکن است بپسندید...