دوره آموزشی هستی شناسی اجتماعی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

دوره آموزشی هستی شناسی اجتماعی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

دوره آموزشی هستی شناسی اجتماعی با حضور اساتید علوم اجتماعی طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه و ۲۵ و ۲۶ آذرماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

دوره آموزشی هستی شناسی اجتماعی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

(image)

دوره آموزشی هستی شناسی اجتماعی با حضور اساتید علوم اجتماعی طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه و ۲۵ و ۲۶ آذرماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.
دوره آموزشی هستی شناسی اجتماعی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...