عملیات تامین امنیت فرودگاه بین‌المللی حلب آغاز شد/ پیشروی به سمت محله‌های شیخ الطفی و المرجه

عملیات تامین امنیت فرودگاه بین‌المللی حلب آغاز شد/ پیشروی به سمت محله‌های شیخ الطفی و المرجه

نیروهای سوری و مقاومت که عملیاتی را در حومه فرودگاه بین‌المللی آغاز کردند امروز موفق شدند به سمت محله‌های شیخ الطفی و المرجه پیشروی کنند.

عملیات تامین امنیت فرودگاه بین‌المللی حلب آغاز شد/ پیشروی به سمت محله‌های شیخ الطفی و المرجه

(image)

نیروهای سوری و مقاومت که عملیاتی را در حومه فرودگاه بین‌المللی آغاز کردند امروز موفق شدند به سمت محله‌های شیخ الطفی و المرجه پیشروی کنند.
عملیات تامین امنیت فرودگاه بین‌المللی حلب آغاز شد/ پیشروی به سمت محله‌های شیخ الطفی و المرجه

ممکن است بپسندید...