لاورف: آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت،‌ برای افراد مسلح استراحت بود/ حمله به بیمارستانی در حلب برنامه‌ریزی شده بود

لاورف: آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت،‌ برای افراد مسلح استراحت بود/ حمله به بیمارستانی در حلب برنامه‌ریزی شده بود

وزیر خارجه روسیه خواستار کمک‌رسانی به مردم سوریه شد و آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت در این کشور را فرصتی برای استراحت گروه‌های مسلح ارزیابی کرد.

لاورف: آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت،‌ برای افراد مسلح استراحت بود/ حمله به بیمارستانی در حلب برنامه‌ریزی شده بود

(image)

وزیر خارجه روسیه خواستار کمک‌رسانی به مردم سوریه شد و آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت در این کشور را فرصتی برای استراحت گروه‌های مسلح ارزیابی کرد.
لاورف: آتش‌بس پیشنهادی شورای امنیت،‌ برای افراد مسلح استراحت بود/ حمله به بیمارستانی در حلب برنامه‌ریزی شده بود

ممکن است بپسندید...