مسئولان پیگیر قانون‌شکنی معاونت فرهنگی رازی کرمانشاه در ۱۶ آذر باشند/ اقدام جدی از رئیس دانشگاه ندیده‌ایم

مسئولان پیگیر قانون‌شکنی معاونت فرهنگی رازی کرمانشاه در ۱۶ آذر باشند/ اقدام جدی از رئیس دانشگاه ندیده‌ایم

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: جدیدترین قانون‌شکنی معاونت فرهنگی دانشگاه درست در زمانی انجام شد که وزیر کشور از لغو نشدن برنامه‌های دانشجویی در روز ۱۶ آذر خبر داده بود؛ اما وی به عنوان دبیر هیات نظارت در جواب درخواست ما برای جلسه کرسی آزاداندیشی گفت که چون برنامه سالانه خود را نداده‌اید به درخواست شما رسیدگی نمی‌شود!

مسئولان پیگیر قانون‌شکنی معاونت فرهنگی رازی کرمانشاه در ۱۶ آذر باشند/ اقدام جدی از رئیس دانشگاه ندیده‌ایم

(image)

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: جدیدترین قانون‌شکنی معاونت فرهنگی دانشگاه درست در زمانی انجام شد که وزیر کشور از لغو نشدن برنامه‌های دانشجویی در روز ۱۶ آذر خبر داده بود؛ اما وی به عنوان دبیر هیات نظارت در جواب درخواست ما برای جلسه کرسی آزاداندیشی گفت که چون برنامه سالانه خود را نداده‌اید به درخواست شما رسیدگی نمی‌شود!
مسئولان پیگیر قانون‌شکنی معاونت فرهنگی رازی کرمانشاه در ۱۶ آذر باشند/ اقدام جدی از رئیس دانشگاه ندیده‌ایم

ممکن است بپسندید...