همایش بین المللی خبرنگاران جهان اسلام برگزار می شود

همایش بین المللی خبرنگاران جهان اسلام برگزار می شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با اشاره به انتخاب شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ میلادی گفت: در این راستا، همایش بین المللی خبرنگاران و عکاسان خبری مسلمان ۱۷ دی ماه امسال در این شهر گشایش می یابد.

همایش بین المللی خبرنگاران جهان اسلام برگزار می شود

(image)

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با اشاره به انتخاب شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ میلادی گفت: در این راستا، همایش بین المللی خبرنگاران و عکاسان خبری مسلمان ۱۷ دی ماه امسال در این شهر گشایش می یابد.
همایش بین المللی خبرنگاران جهان اسلام برگزار می شود

ممکن است بپسندید...