پاسخ وزیر انرژی آمریکا به صالحی؛ تمدید تحریم‌ها نقض برجام نیست!

پاسخ وزیر انرژی آمریکا به صالحی؛ تمدید تحریم‌ها نقض برجام نیست!

وزیر انرژی آمریکا تمدید تحریم‌های ایران توسط کنگره این کشور را نقض برجام ندانست.

پاسخ وزیر انرژی آمریکا به صالحی؛ تمدید تحریم‌ها نقض برجام نیست!

(image)

وزیر انرژی آمریکا تمدید تحریم‌های ایران توسط کنگره این کشور را نقض برجام ندانست.
پاسخ وزیر انرژی آمریکا به صالحی؛ تمدید تحریم‌ها نقض برجام نیست!

ممکن است بپسندید...