کار پرستو صالحی به بچه‌داری کشید

کار پرستو صالحی به بچه‌داری کشید

پرستو صالحی تازه ترین پست اینستاگرام خود را به تصویری از اولین سکانس فیلمبرداری پروژه جدیدش اختصاص داد.

کار پرستو صالحی به بچه‌داری کشید

(image)

پرستو صالحی تازه ترین پست اینستاگرام خود را به تصویری از اولین سکانس فیلمبرداری پروژه جدیدش اختصاص داد.
کار پرستو صالحی به بچه‌داری کشید

ممکن است بپسندید...