امروز؛ ادامه بررسی پروند «محمود صادقی» در هیئت نظارت بر نمایندگان

امروز؛ ادامه بررسی پروند «محمود صادقی» در هیئت نظارت بر نمایندگان

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران در جلسه هیئت نظارت بر نمایندگان، این جلسه عصر امروز نیز ادامه دارد.

امروز؛ ادامه بررسی پروند «محمود صادقی» در هیئت نظارت بر نمایندگان

(image)

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران در جلسه هیئت نظارت بر نمایندگان، این جلسه عصر امروز نیز ادامه دارد.
امروز؛ ادامه بررسی پروند «محمود صادقی» در هیئت نظارت بر نمایندگان

ممکن است بپسندید...