قتل‌ عام غیرنظامیان در شمال سوریه/ آمریکا و ترکیه ۶۴ نفر را به خاک و خون کشیدند

قتل‌ عام غیرنظامیان در شمال سوریه/ آمریکا و ترکیه ۶۴ نفر را به خاک و خون کشیدند

هواپیماهای ائتلاف آمریکایی طی ۲ روز گذشته دست‌کم ۳۲ غیرنظامی را در رقه قتل‌ عام کردند. در همین حال ۳۲ غیرنظامی دیگر سوری نیز توسط نیروهای گارد مرزی ترکیه کشته شدند.

قتل‌ عام غیرنظامیان در شمال سوریه/ آمریکا و ترکیه ۶۴ نفر را به خاک و خون کشیدند

(image)

هواپیماهای ائتلاف آمریکایی طی ۲ روز گذشته دست‌کم ۳۲ غیرنظامی را در رقه قتل‌ عام کردند. در همین حال ۳۲ غیرنظامی دیگر سوری نیز توسط نیروهای گارد مرزی ترکیه کشته شدند.
قتل‌ عام غیرنظامیان در شمال سوریه/ آمریکا و ترکیه ۶۴ نفر را به خاک و خون کشیدند

ممکن است بپسندید...