وزیر فرهنگ و ارشاد به تلویزیون نرفت

وزیر فرهنگ و ارشاد به تلویزیون نرفت

در حالی که اعلام شده بود وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی سه شنبه ۱۶ آذر میهمان برنامه «اقتصاد ایران» است، این برنامه به روی آنتن نرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد به تلویزیون نرفت

(image)

در حالی که اعلام شده بود وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی سه شنبه ۱۶ آذر میهمان برنامه «اقتصاد ایران» است، این برنامه به روی آنتن نرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد به تلویزیون نرفت

ممکن است بپسندید...