تیراندازی در مرکز اسلامی «زوریخ»/ حداقل سه نفر زخمی شدند

تیراندازی در مرکز اسلامی «زوریخ»/ حداقل سه نفر زخمی شدند

منابع رسانه ای از تیراندازی در یک مرکز اسلامی در «زوریخ» پایتخت سوئیس که حداقل سه زخمی برجای گذاشته، خبر دادند.

تیراندازی در مرکز اسلامی «زوریخ»/ حداقل سه نفر زخمی شدند

(image)

منابع رسانه ای از تیراندازی در یک مرکز اسلامی در «زوریخ» پایتخت سوئیس که حداقل سه زخمی برجای گذاشته، خبر دادند.
تیراندازی در مرکز اسلامی «زوریخ»/ حداقل سه نفر زخمی شدند

ممکن است بپسندید...