آقای نوبخت! چه‌کسی گفته قرار است نجومی‌بگیران را در شهر چرخانده و دار بزنند؟/ با متخلفان برخورد کنید

آقای نوبخت! چه‌کسی گفته قرار است نجومی‌بگیران را در شهر چرخانده و دار بزنند؟/ با متخلفان برخورد کنید

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: دولت می‌خواهد مسأله برخورد با نجومی‌بگیران را مشمول مرور زمان کرده تا در میان افکار عمومی به‌دست فراموشی سپرده شود.

آقای نوبخت! چه‌کسی گفته قرار است نجومی‌بگیران را در شهر چرخانده و دار بزنند؟/ با متخلفان برخورد کنید

(image)

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: دولت می‌خواهد مسأله برخورد با نجومی‌بگیران را مشمول مرور زمان کرده تا در میان افکار عمومی به‌دست فراموشی سپرده شود.
آقای نوبخت! چه‌کسی گفته قرار است نجومی‌بگیران را در شهر چرخانده و دار بزنند؟/ با متخلفان برخورد کنید

ممکن است بپسندید...