احضار نیروهای ذخیره ارتش سوریه برای حفظ حلب

احضار نیروهای ذخیره ارتش سوریه برای حفظ حلب

رییس جمهور سوریه در اقدامی بی‌سابقه بعد از نبرد «یوم کیپور»، نیروهای ذخیره ارتش را برای خدمت فراخواند.

احضار نیروهای ذخیره ارتش سوریه برای حفظ حلب

(image)

رییس جمهور سوریه در اقدامی بی‌سابقه بعد از نبرد «یوم کیپور»، نیروهای ذخیره ارتش را برای خدمت فراخواند.
احضار نیروهای ذخیره ارتش سوریه برای حفظ حلب

ممکن است بپسندید...