«حقوق شهروندی» و سایر مسائل نباید به اجازه کدخدا گره بخورد

«حقوق شهروندی» و سایر مسائل نباید به اجازه کدخدا گره بخورد

سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عصر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: پیشرفت ما موجب عصبانیت دشمن می شود.

«حقوق شهروندی» و سایر مسائل نباید به اجازه کدخدا گره بخورد

(image)

سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عصر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: پیشرفت ما موجب عصبانیت دشمن می شود.
«حقوق شهروندی» و سایر مسائل نباید به اجازه کدخدا گره بخورد

ممکن است بپسندید...