خاطره هاشمی رفسنجانی از عباس آخوندی!

خاطره هاشمی رفسنجانی از عباس آخوندی!

آقای عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی آمد. توضیح برنامه ساخت انبوه مسکن ارزان قیمت و کوچک و فروش اقساطی را داد و خواست که بانک مسکن را به آن‌ها واگذار کنیم.

خاطره هاشمی رفسنجانی از عباس آخوندی!

(image)

آقای عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی آمد. توضیح برنامه ساخت انبوه مسکن ارزان قیمت و کوچک و فروش اقساطی را داد و خواست که بانک مسکن را به آن‌ها واگذار کنیم.
خاطره هاشمی رفسنجانی از عباس آخوندی!

ممکن است بپسندید...