خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب

خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب

۸ اتوبوس حامل افراد زخمی، بیمار و دارای شرایط خاص شهرک‌های «فوعه و کفریا» از صبح امروز به سوی شهر حلب حرکت کرده است.

خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب

(image)

۸ اتوبوس حامل افراد زخمی، بیمار و دارای شرایط خاص شهرک‌های «فوعه و کفریا» از صبح امروز به سوی شهر حلب حرکت کرده است.
خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب

ممکن است بپسندید...