شب یلدا هندوانه نخورید

شب یلدا هندوانه نخورید

یلدا یا شب چله، آخرین روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال است، ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر شده و تابش نور ایزدی افزون می‌شود، ایرانیان از دیرباز این شب را جشن می‌گیرند؛ اما رعایت نکردن چند نکته ممکن است خاطرات بدی را از این شب به یادگار بگذارد.

شب یلدا هندوانه نخورید

(image)

یلدا یا شب چله، آخرین روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال است، ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر شده و تابش نور ایزدی افزون می‌شود، ایرانیان از دیرباز این شب را جشن می‌گیرند؛ اما رعایت نکردن چند نکته ممکن است خاطرات بدی را از این شب به یادگار بگذارد.
شب یلدا هندوانه نخورید

ممکن است بپسندید...