شکایت بردن به مجامع بین‌المللی بازی در زمین غربی‌ها است/ مقتدرانه باید حقوق‌مان را مطالبه کنیم

شکایت بردن به مجامع بین‌المللی بازی در زمین غربی‌ها است/ مقتدرانه باید حقوق‌مان را مطالبه کنیم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: باید مقتدرانه و نه ذلیلانه در مسیر احقاق حقوق‌مان بایستیم.

شکایت بردن به مجامع بین‌المللی بازی در زمین غربی‌ها است/ مقتدرانه باید حقوق‌مان را مطالبه کنیم

(image)

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: باید مقتدرانه و نه ذلیلانه در مسیر احقاق حقوق‌مان بایستیم.
شکایت بردن به مجامع بین‌المللی بازی در زمین غربی‌ها است/ مقتدرانه باید حقوق‌مان را مطالبه کنیم

ممکن است بپسندید...