عامل ترور سفیر روسیه اوایل ماه جاری از اعضای گارد حفاظت از سفارت مسکو بوده است

عامل ترور سفیر روسیه اوایل ماه جاری از اعضای گارد حفاظت از سفارت مسکو بوده است

شبکه ان تی وی گزارش داد که عامل ترور سفیر روسیه در زمان تجمعات اعتراضی مردم ترکیه علیه مسکو از اعضای گارد حفاظت از ساختمان سفارت بوده است.

عامل ترور سفیر روسیه اوایل ماه جاری از اعضای گارد حفاظت از سفارت مسکو بوده است

(image)

شبکه ان تی وی گزارش داد که عامل ترور سفیر روسیه در زمان تجمعات اعتراضی مردم ترکیه علیه مسکو از اعضای گارد حفاظت از ساختمان سفارت بوده است.
عامل ترور سفیر روسیه اوایل ماه جاری از اعضای گارد حفاظت از سفارت مسکو بوده است

ممکن است بپسندید...