مقابله با غرب زدگی، با احترام به نماد استکبار ممکن نیست

مقابله با غرب زدگی، با احترام به نماد استکبار ممکن نیست

مقابله با غرب زدگی، با احترام به نماد استکبار ممکن نیست. در حالی که مسئولین اجرایی کشور موظف‌اند از حرکت‌های ارزشمند جوانان مومن انقلابی حمایت کنند، اقدام اخیر مسئولین جهاد دانشگاهی واحد گیلان به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

مقابله با غرب زدگی، با احترام به نماد استکبار ممکن نیست

(image)

مقابله با غرب زدگی، با احترام به نماد استکبار ممکن نیست. در حالی که مسئولین اجرایی کشور موظف‌اند از حرکت‌های ارزشمند جوانان مومن انقلابی حمایت کنند، اقدام اخیر مسئولین جهاد دانشگاهی واحد گیلان به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
مقابله با غرب زدگی، با احترام به نماد استکبار ممکن نیست

ممکن است بپسندید...