نوبت صبح مدارس ابتدایی در چهارمحال و بختیاری تعطیل است

نوبت صبح مدارس ابتدایی در چهارمحال و بختیاری تعطیل است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: مدارس نوبت صبح مقاطع ابتدایی در استان چهارمحال و بختیاری تعطیل است.

نوبت صبح مدارس ابتدایی در چهارمحال و بختیاری تعطیل است

(image)

مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: مدارس نوبت صبح مقاطع ابتدایی در استان چهارمحال و بختیاری تعطیل است.
نوبت صبح مدارس ابتدایی در چهارمحال و بختیاری تعطیل است

ممکن است بپسندید...