پیروزی حلب الگوی انقلابی بود/ برای تحقق اهداف انقلاب قدم‌های کوتاه برداشتیم

پیروزی حلب الگوی انقلابی بود/ برای تحقق اهداف انقلاب قدم‌های کوتاه برداشتیم

محمدحسین صفار هرندی در اولین گردهمایی بزرگ انقلابیون جوان استان البرز گفت: زمزمه پیروزی در حلب به دلیل الگوپذیری از انقلاب اسلامی محقق شد.

پیروزی حلب الگوی انقلابی بود/ برای تحقق اهداف انقلاب قدم‌های کوتاه برداشتیم

(image)

محمدحسین صفار هرندی در اولین گردهمایی بزرگ انقلابیون جوان استان البرز گفت: زمزمه پیروزی در حلب به دلیل الگوپذیری از انقلاب اسلامی محقق شد.
پیروزی حلب الگوی انقلابی بود/ برای تحقق اهداف انقلاب قدم‌های کوتاه برداشتیم

ممکن است بپسندید...