چرا کویت می‌خواهد با ایران مذاکره کند؟/ عقب‌نشینی شیوخ

چرا کویت می‌خواهد با ایران مذاکره کند؟/ عقب‌نشینی شیوخ

نکته قابل تامل در موضع گیری اخیر کویت برای گفتگو با ایران، تضاد این سیاست با برنامه‌های عربستان در منطقه دیده می‌شود.

چرا کویت می‌خواهد با ایران مذاکره کند؟/ عقب‌نشینی شیوخ

(image)

نکته قابل تامل در موضع گیری اخیر کویت برای گفتگو با ایران، تضاد این سیاست با برنامه‌های عربستان در منطقه دیده می‌شود.
چرا کویت می‌خواهد با ایران مذاکره کند؟/ عقب‌نشینی شیوخ

ممکن است بپسندید...