یک میلیون دلار بدهید با ترامپ عکس بیندازید

یک میلیون دلار بدهید با ترامپ عکس بیندازید

یک بنیاد غیر انتفاعی که به وسیله پسران ترامپ اداره می‌شود، با دریافت یک میلیون دلار امکان عکس انداختن و صحبت با وی را پس از مراسم تحلیف فراهم می‌کند.

یک میلیون دلار بدهید با ترامپ عکس بیندازید

(image)

یک بنیاد غیر انتفاعی که به وسیله پسران ترامپ اداره می‌شود، با دریافت یک میلیون دلار امکان عکس انداختن و صحبت با وی را پس از مراسم تحلیف فراهم می‌کند.
یک میلیون دلار بدهید با ترامپ عکس بیندازید

ممکن است بپسندید...