آخر پاییز فرارسیده و فصل شمردن جوجه‌هاست/ در برابر گرگ باید شمشیر زد، نه ضجه‌ی التماس و نداری!

آخر پاییز فرارسیده و فصل شمردن جوجه‌هاست/ در برابر گرگ باید شمشیر زد، نه ضجه‌ی التماس و نداری!

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: آخر پاییز فرارسیده و فصل شمردن جوجه‌هاست. اکنون که به اواخر دولتتان نزدیک می‌شوید چه نیک است که به مسیری که آمده‌اید یک بار دیگر بنگرید و به محاسبه اعمال دولتتان بپردازید.

آخر پاییز فرارسیده و فصل شمردن جوجه‌هاست/ در برابر گرگ باید شمشیر زد، نه ضجه‌ی التماس و نداری!

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: آخر پاییز فرارسیده و فصل شمردن جوجه‌هاست. اکنون که به اواخر دولتتان نزدیک می‌شوید چه نیک است که به مسیری که آمده‌اید یک بار دیگر بنگرید و به محاسبه اعمال دولتتان بپردازید.
آخر پاییز فرارسیده و فصل شمردن جوجه‌هاست/ در برابر گرگ باید شمشیر زد، نه ضجه‌ی التماس و نداری!

ممکن است بپسندید...