آمریکا با نقض برجام به دشمنی خود ادامه می‌دهد

آمریکا با نقض برجام به دشمنی خود ادامه می‌دهد

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: آمریکا امروز با نقض برجام و جنگ نرم که مخاطب اصلی آن جوانان کشور است به جنگ خود ادامه می‌دهد.

آمریکا با نقض برجام به دشمنی خود ادامه می‌دهد

(image)

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: آمریکا امروز با نقض برجام و جنگ نرم که مخاطب اصلی آن جوانان کشور است به جنگ خود ادامه می‌دهد.
آمریکا با نقض برجام به دشمنی خود ادامه می‌دهد

ممکن است بپسندید...