برای محرومیت‌زدایی در کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم

برای محرومیت‌زدایی در کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم

کمیته امداد تلاش‌های بسیاری برای رفع نیاز مددجویان تحت حمایت انجام داده است، اما این نهاد نمی تواند به تنهایی ریشه فقر را در کشور از بین ببرد، رفع این مشکلات حمایت و همکاری مسئولان و اقشار جامعه را می طلبد.

برای محرومیت‌زدایی در کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم

(image)

کمیته امداد تلاش‌های بسیاری برای رفع نیاز مددجویان تحت حمایت انجام داده است، اما این نهاد نمی تواند به تنهایی ریشه فقر را در کشور از بین ببرد، رفع این مشکلات حمایت و همکاری مسئولان و اقشار جامعه را می طلبد.
برای محرومیت‌زدایی در کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم

ممکن است بپسندید...